सेंट्रल रेल्वेमधील मुंबई,पुणे,भुसावळ,सोलापूर,नागपूर डिव्हिजनच्या रेल्वे अप्रेंटिस च्या जागा.

Spread for Help

सेंट्रल रेल्वेमधील मुंबई,पूना,भुसावळ,सोलापूर,नागपूर डिव्हिजनच्या रेल्वे अप्रेंटिस च्या जागा. निघालेले आहे ITI झालेला आहे त्यांनी अप्लिकेशन करावे 16/2/2022 पर्यंत मुदत आहे.

https://umeshubale.com/wp-content/uploads/2022/01/PDF-2.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *