घरी डिक्शनरी आणा पण हे ३ शब्द गुगलवर कधीच सर्च करू नका, थेट जेलमध्ये जावे लागेल

Spread for Help

Google Search Don’ts : गुगल आल्यापासून अनेक जण शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी डिक्शनरी ऐवजी थेट गुगलवर सर्च करणे सोयीचे मानतात. परंतु, काही गोष्टी गुगलवर सर्च करणे बेकायदेशीर आहे. असे केल्यास जेलची हवा सुद्धा खावी लागू शकते, जाणून घ्या डिटेल्स.